Duurzaamheid en winstgevendheid steeds vaker hand in hand

Duurzaamheid en geld verdienen. Lange tijd leek dit geen logische combinatie. Toch zijn deze twee onderwerpen wel degelijk met elkaar verbonden. We staan namelijk met z’n allen – consument, bedrijf en samenleving - voor de enorme uitdaging om onze CO2-uitstoot terug te dringen. Doelstellingen en ambities zijn er al in overvloed. Helaas helpt het niet om alleen te roepen dat we er wat aan gaan doen. Het gegeven dat een bedrijf met een duurzame strategie zelfs succesvoller kan zijn, is wellicht een belangrijke stimulans. Maar waar begin je?


  • Door

    Petrick de Koning

    12 december 2018

Volgens Roel Drost van Ecochain, gastheer van de vriendenbijeenkomst ‘Duurzaam en tóch winstgevend zijn’, is stap één het in kaart brengen van de daadwerkelijke milieu-impact. En kijk hierbij vooral breder dan je eigen rol als producent. Om de daadwerkelijke footprint van een organisatie of product te berekenen, is het zaak om de complete waardeketen te analyseren. Uit Life Cycle Assessments (LCA) blijkt bijvoorbeeld dat in veel gevallen een belangrijk deel van de footprint bijvoorbeeld buiten de eigen fabrieksmuren ligt. Door dat inzichtelijk te maken en te vertalen naar concrete waarde in euro’s, is goed duidelijk aan welke knoppen gedraaid kan worden om de footprint te verkleinen. 

Nieuwe kansen ontwikkelen

Deze informatie is een waardevolle basis voor de ontwikkeling van businesscases om met duurzaam handelen concrete waarde te creëren. Met de feiten in de hand, is duidelijk waar de winst te behalen is. Niet alleen om de footprint te verminderen, maar ook om nieuwe business-kansen te ontwikkelen. Zo is duurzaamheid nog interessanter; bedrijven kunnen met verduurzaming hun winst verhogen. Hierbij onderstreept Roel wel dat de meeste impact te behalen is als een complete keten verduurzaamt. Hoog tijd dus, om uit te vinden welke ideeën bij de vrienden van Nudge leven . Hij vroeg hiernaar om organisaties en bij voorkeur een keten, te mobiliseren om de milieu-impact te verkleinen.

Data delen

De voorbeelden die ter tafel komen, zijn net zo divers als het vriendengezelschap zelf. Zo stript de NS oude treinstellen om onderdelen zoveel mogelijk te hergebruiken. Deze activiteiten zijn echter sterk intern gericht. Terwijl juist het delen van data met leveranciers en partners de circulariteit een verdere boost kan geven. Andere organisaties blijken nog niet zo ver. Bij een zorgorganisatie staat duurzaamheid pas kort op de bestuursagenda. Lange tijd is alle energie besteed aan het afwenden van een faillissement. 

Dubbelslag slaan

Met een duurzame strategie kan deze organisatie echter een dubbelslag slaan. Alleen al door het energieverbruik onder de loep te nemen, liggen kostenbesparingen binnen handbereik. Maar ook afvalmanagement biedt kansen. De afvalstroom wordt nu geanalyseerd om een nieuw contract met de afvalverwerker te maken. Ook bij de inkoop van bijvoorbeeld bedden, is duurzaamheid nu een onderwerp. Op die manier gaan duurzaamheid en kosten besparen hand in hand. Het wordt dan een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en levert uiteindelijk gewoon geld op.

Mobiliteit-as-a-Service

Voor Roetz Bikes kent hergebruik van materialen nauwelijks nog geheimen. Het bedrijf probeert dat proces voor fietsen steeds verder te optimaliseren. Daarnaast onderzoeken ze de haalbaarheid van ‘Mobiliteit as a Service’. Ze blijven dan eigenaar van de fiets en nemen de verantwoordelijkheid voor onderhoud en levensduur. Dat vraagt onherroepelijk nauwere samenwerking met leveranciers. Hun onderdelen moeten makkelijk te vervangen en repareerbaar zijn. Ook voor de financiering zijn aanpassingen nodig, bijvoorbeeld voor de afschrijving. Roetz onderzoekt dit model en merkt dat de steun en creativiteit van financiers hierbij onmisbaar is.

Van lineair naar circulair

Sander van Wijk van ABN AMRO, ziet steeds meer financiers die bereid zijn om anders naar duurzaamheid te kijken. Het is zijn bank in ieder geval menens met dit onderwerp. De vraag is niet langer of, maar hoe? De wereld zit middenin een aantal transities die onomkeerbaar zijn: van fossiele naar renewable energie en van Iineaire naar een circulaire economie. En om te onderstrepen dat het hier niet om greenwashing gaat, spreekt ABN AMRO concrete ambities uit. Zo wil de bank dat de vastgoedportefeuille in 2030 gemiddeld een A-energielabel heeft. Momenteel is dat zo’n 14 procent. 

Partner in transitie

Om zelf de noodzakelijke transitie te kunnen maken, manifesteert de bank zich als ‘partner in transitie’ voor klanten. Als stimulans voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen zijn fondsen opgezet om te experimenteren en te leren. Daarnaast helpen business innovation workshops bedrijven om via co-creatie businessmodellen circulair te maken.
Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een duurzame investeerdertool die ondernemers helpt om in te schatten hoe zij hun pand kunnen verduurzamen, inclusief financieringsmogelijkheden.

Spannend proces

Zo’n koerswijziging is spannend voor een organisatie met een traditioneel imago. Tegelijkertijd mag dat volgens Van Wijk geen reden zijn om het niet te doen. Het is belangrijk dat iedereen beseft dat duurzaam ondernemen ook een prima rendement heeft. Dit maakt duurzaamheid en winstgevendheid een heel logische combinatie. Gelukkig zijn heel veel vrienden van Nudge daar al van overtuigd. Nu de rest nog…

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0


Gerelateerde blogs