Groene landbouw kan heel Europa voeden

Ook een ecologisch duurzame landbouw produceert voldoende voedsel om heel Europa te voeden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Europese denktank IDDRI. Althans, wanneer we ons dieet aanpassen en minder vlees eten.


  • Door

    Team Nudge

    13 maart 2019

In biologische teelt en andere duurzame landbouwmethoden is de productie per hectare lager. Daarom zouden ze nooit in staat zijn om de intensieve landbouw helemaal te vervangen, luidt een kritiek die voortdurend blijft opduiken. Biologische landbouw is geen oplossing en blijft een nichemarkt, stellen eco-modernisten en de agro-industrie.

De Europese denktank IDDRI komt echter tot een heel andere conclusie. Duurzame landbouw en biologisch teelt kunnen wel degelijk aan de volledige Europese vraag voldoen, stellen de onderzoekers. En dat met een veel lager gebruik van insecticiden en een drastisch lagere uitstoot.

Helft van het graan is voor dieren

De totale opbrengst is inderdaad zo'n 35% lager, maar dat kan geccompenseerd worden door minder diervoeder te verbouwen. Op dit moment wordt de helft van alle granen en oliehoudende gewassen geteeld om dieren mee te voederen. De onderzoekers laten in hun model de Europese vleesproductie met 45% dalen, vooral in de teelt van varkens en gevogelte die graan gevoerd krijgen. 

Agro-ecologie heeft grote voordelen

De onderzoekers pleiten voor agro-ecologie: een aanpak die uitgaat van het ecosysteem en zo min mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen inzet. Op deze manier kunnen we Europa in 2050 op een duurzame manier van voedsel voorzien, stellen ze. Maar dan moet er nu al geïnvesteerd worden in de transitie.

Deze transitie heeft grote voordelen: er is minder minerale kunstmest nodig en de druk op water en bodem wordt minder. Ook de uitstoot van broeikasgassen neemt af. Tegen 2050 kan deze met zo'n 40% gedaald zijn.

Insecten en ecosystemen zullen veel baat hebben bij het verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen. En dat is hard nodig. Bijna gelijktijdig met het IDDRI-onderzoek verscheen een nieuwe studie over de onrustbarende afname van de insectenpopulatie. Als er niet wordt ingegrepen, kunnen er aan het eind van deze eeuw geen insecten meer te bespeuren zijn, waarschuwen deze onderzoekers. Zij wijzen nadrukkelijk naar het grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

... en zelfs de hele wereld

VoedselAnders ging nog een stap verder en onderzocht of kleinschalige biologische landbouw ook de hele wereld kan voeden. Een pleidooi voor minder biobrandstoffen, meer biodiversiteit, minder bodemdegradatie en véél boeren.

 

 

Bron: Groene landbouw kan heel Europa voeden (De Wereld van Morgen)

Schreeuw het van de daken!