Duurzame troonrede door Prof. Jan Jonker

27 augustus 2020

Op 1 september zal Prof. Jan Jonker (Radboud Universiteit) de Duurzame Troonrede van 2020 houden in Den Haag in het kader van de 22 ste editie van Duurzame Dinsdag.


Zeven breekijzers voor een socio-economische transitie

In zijn rede zet hij een visie neer op het komende decennium aan de hand van een aantal noodzakelijke transities. Dat doet hij aan de hand van zeven 'breekijzers'. De uitzending begint om 14.15 uur, duurt 17 minuten en is gratis te bekijken via deze link naar de livestream: https://www.duurzamedinsdag.nl/live.

Zeven breekijzers

Het afgelopen decennium laat zien dat we wel veel en in toenemend mate over complexe vraagstukken rond duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit praten maar dat actie met echte impact achterblijft. Dit heeft als effect dat we incrementeel doormodderen met suboptimale oplossingen en dat spoort niet met de ambitie die we als land en als burgers (moeten) hebben én niet met de urgentie van de vraagstukken. De recente dramatisch pandemie heeft bovendien als neveneffect dat we op zoek gaan naar de terugkeer van het oude normaal. Dat kost veel tijd, heel veel geld en maakt dat we nog minder vooruitgaan. Het moet anders, maar hoe? In deze rede presenteert Jonker aan de hand van zeven ‘breekijzers’ een visie hoe we Nederland fundamenteel kunnen verbouwen om deze gewenste transities te adresseren.

Biografie

Professor Jonker staat bekend als een activistisch hoogleraar in de bedrijfskunde op het snijvlak van theorie en praktijk. Recent publiceerde hij zijn 35 ste boek, naast alle mogelijke wetenschappelijke en populaire publicaties. Zo schreef hij met verschillende
teams de bestsellers ‘Duurzaam Denken doen’, ‘Nieuwe Business Modellen’ en ‘Circulaire Organiseren’. Voor hem is de vraag naar duurzaamheid een maatschappelijke én economische opgave die er alleen maar komt als we fundamenteel gaan veranderingen. Deze rede is voor hem extra bijzonder want het is ook zijn afscheidsrede als hoogleraar.

Schreeuw het van de daken!