Pak die plastic sigarettenfilters aan: 142.000 peuken geraapt

7 september 2020

Dit weekend gingen door het hele land mensen de straat op om peuken te rapen. In 18 gemeenten werd actie gevoerd onder de naam Plastic PeukMeuk. Door heel Nederland werden in totaal 142.000 peuken geraapt. De actie is onderdeel van een campagne van elf milieuorganisaties en bedrijven verenigd in het Plastic Peuken Collectief. Aan de actie in Amsterdam deden 70 vrijwilligers mee die met tienduizenden geraapte peuken de hashtag #nofilterplease op de Dam hebben gelegd. Met de actie roepen ze de overheid op tot maatregelen om plastic sigarettenfilters aan te pakken.


Verbod op plastic in sigaretten

Sigarettenpeuken bevatten plastic en zijn een veel voorkomende bron van plasticvervuiling. Met de actie Plastic Peukmeuk vragen burgers, milieuorganisaties en bedrijven om een verbod op plastic en andere schadelijke stoffen in filters. Ook willen zij dat de tabaksindustrie verantwoordelijk wordt gemaakt voor het voorkomen en het opruimen van dit plastic afval. De elf organisaties hebben hierover een brief gestuurd naar Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. 

De filters van de peuken verdwijnen immers niet. Het leeuwendeel van de filters is gemaakt van cellulose acetaat, oftewel plastic. Daarmee dragen zwerfpeuken sterk bij aan de plasticvervuiling. Naar schatting worden er per jaar wereldwijd 6 biljoen sigaretten geproduceerd. Driekwart daarvan eindigt niet in een asbak, maar in het milieu. Bij elkaar levert dat meer dan een miljoen ton plastic afval op. Dat is niet algemeen bekend, zelfs niet bij rokers. Ze leiden ook tot hogere opruimkosten voor gemeenten en ontsieren onze leefomgeving.

“In de discussie rondom plasticvervuiling komen sigarettenpeuken nauwelijks aan bod, terwijl dit één van de meest voorkomende vormen van vervuiling is. Rokers hebben ook het recht om te weten dat er plastic in een sigarettenfilter zit’’, zegt Karl Beerenfenger van By the Ocean we Unite, één van de initiatiefnemers van het collectief.

Sigarettenfilter als marketinginstrument

“Communicatiecampagnes alleen lossen het probleem niet op. We moeten het product zelf aanpakken. We willen af van de plastic sigarettenfilter die enkel dient als marketinginstrument om méér sigaretten te verkopen. Dat is niet goed voor het milieu en ook niet goed voor de gezondheid. We vragen dan ook aan de regering om sigarettenfilters met schadelijke plastics en schadelijke chemische stoffen te verbieden, al dan niet in Europees verband”, zegt Beerenfenger.

Artikel 8 van de Europese Single Use Plastics Directive (SUPD) voorziet dat tabaksproducenten de opruimkosten voor peuken met plastic filters moeten betalen. Rob Buurman, directeur Recycling Netwerk Benelux, zegt: “We vragen aan de Nederlandse overheid om het aantal peuken scherp te monitoren, en een kost per peuk vast te stellen, zodat de producenten gemotiveerd worden om de peuken in het zwerfafval te verminderen. Als stok achter de deur stellen we voor dat een wettelijke doelstelling van -70% peuken in het milieu tegen eind 2023 wordt opgenomen.”

Sinds 2019 bundelen de volgende organisaties de krachten in het Plastic Peuken Collectief om zwerfpeuken aan te pakken: By the Ocean we Unite, Seavents, Sea Going Green, Save Your Butt, Recycling Netwerk Benelux, Ecomondo, Peukenmeisje, The Bamboo Brush Society, Smyle, Plastic Soup Surfer en Straw by Straw. Vorig jaar ging het Plastic Peuken Collectief ook de straat op en raapte in minder dan drie uur 51.000 peuken.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 0