Teken voor meer natuur in Nederland

Hoe mooi zou het zijn als we in Nederland veel meer natuur zouden hebben? Het kán, maar dan moeten we er wel druk op zetten. Teken ook en laat het komende kabinet weten dat ze er werk van moeten maken!


  • Door

    Tessa Voncken

    22 februari 2021

Revolutionair plan

Wij willen ervoor zorgen dat er in Nederland veel meer ruimte komt voor de natuur. En een revolutionair plan laat zien dat dit relatief eenvoudig en budgetneutraal kan: veel boeren willen stoppen met hun bedrijf en bouwgrond is veel meer waard dan landbouwgrond. Dus als we op een heel klein deel van de vrijkomende landbouwgrond duurzame woningen bouwen, kunnen we boeren een geweldige uitkoopsom geven en de rest tot natuurgebied maken. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap: de natuur krijgt de ruimte, uitstoot wordt drastisch teruggedrongen en de woningnood wordt opgelost.

75.000 handtekeningen

Twee gewone Nederlanders - Folef en Iman - met een hart voor duurzaamheid bedachten dit plan dat door deskundigen, maatschappelijke organisaties en de media massaal omarmd wordt. Wij willen nu laten zien dat er ook breed draagvlak onder burgers is. Als we 75.000 handtekeningen ophalen overhandigen we de petitie rechtstreeks aan de formateur en het nieuwe kabinet.

Dat Nederland moet veranderen is wel duidelijk. Dat is in de stikstof- en klimaatcrisis zelfs door de rechter afgedwongen. Het mooie van dit plan is dat er enorme winst wordt geboekt op het gebied van klimaat, milieu, biodiversiteit en welzijn, terwijl het niet ten koste gaat van boeren of andere groepen.

Ruimte voor natuur verdubbelen

Nederland is nu voor 66% landbouwgrond en voor 15% uit natuur. Met dit plan kan de ruimte voor natuur verdubbeld worden. Als ze voldoende gecompenseerd of gesubsidieerd worden, willen veel boeren stoppen of overstappen op natuurinclusieve landbouw, en er is geen betere manier om klimaat- en milieuproblemen aan te pakken dan ruimte geven aan de natuur, want bos en andere natuur slaat enorm veel CO2 op en minder (intensieve) landbouw betekent minder uitstoot.

Om een gebied zo groot als Drenthe, Overijssel en Gelderland samen vrij te maken, is ongeveer 100 miljard euro nodig. Omdat bouwgrond veel maar waard is dan landbouwgrond kunnen we dit al bij elkaar krijgen door op 4% van de grond duurzame en betaalbare woningen te bouwen.

Nieuw regeerakkoord

Sinds de initiatiefnemers het plan hebben gelanceerd staat hun telefoon roodgloeiend en wordt het van alle kanten omarmd, maar ze hebben onze steun nodig om ook de politiek over de streep te trekken. De verkiezingen staan voor de deur en binnenkort wordt er weer een regeerakkoord geschreven. Dit het is moment om ons uit te spreken voor veel meer natuur in Nederland.

Wij denken dat het kan: de urgente uitdagingen waar ons land voor staat te lijf gaan en tegelijkertijd een mooi perspectief bieden: een betere versie van Nederland, een land waar wij graag in zouden willen wonen en waar we onze kinderen een goede toekomst kunnen bieden. Teken je mee? Doe dat dan via deze link.

Tom van de Beek en Jan van Betten van The Pollinators

Mede-ondertekenaars:

The Tipping Point Foundation, Froukje Jansen
Nudge, Njord Pattiasina
Instituut voor Natuur- en Milieu-educatie (IVN), Jelle de Jong
Maurits Groen
Weerman Reinier van den Berg
Climate Cleanup, Sven Jense
Lush Handmade Cosmetics, Margreet van Schaijck
Pukka Herbs, Paul van Hedel
Decade of Action, Li Hoekstra

Onze oproep aan de formateur en het nieuwe kabinet:

Wij, inwoners van Nederland, vinden dat Nederland opnieuw moet worden ingericht. Nederland heeft veel meer natuur nodig om echte stappen te zetten tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies en de Parijs-doelen te halen. Het kan relatief makkelijk: een ruime compensatie voor boeren die willen stoppen of omschakelen kan gefinancierd worden door op een klein gedeelte van de vrijgekomen grond groene woonwijken te bouwen omringd door duurzame voedselproductie, natuurrijk leefgebied en natuur. Dit kan een enorme boost geven aan natuurinclusieve landbouw. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap: de CO2-uitstoot wordt drastisch teruggedrongen, de woningnood wordt opgelost, ons voedsel wordt gezonder en ons land wordt mooier en leefbaarder. Wij roepen u daarom op een Deltacommissaris Natuurrijk Nederland aan te stellen.

Schreeuw het van de daken!


Reacties 3

Helga Lelieveld 25 maart 2021

Niet alleen meer groen, maar kwalitatief beter groen en groen beheer.

Edith Cammenga 27 maart 2021

Beter beheer
Geen oude bomen kappen en dan nieuwe planten en ermee in de kranten komen
Een potje bruine schoensmeer werkt goed tegen oranje stippen (op je schoenen) knipoog

Caroline Boone 1 april 2021

Meer groen maar ook meer Pauzelandschappen voor woonprojecten jongeren!