Born to be Green

 

Een competitie om Danone Nutricia’s productieketen voor melkpoederproducten nóg duurzamer te maken.

Over de competitieBekijk de plannen

 

Image

Missie

51% van de totale CO2-voetafdruk van de productieketen van babymelkpoeder ligt bij de melkveehouderij. Danone Nutricia werkt hard om dit aandeel te reduceren. Ze streeft naar een lagere CO2- en methaanuitstoot van koeien en wil veevoer verduurzamen.

Huidige situatie

Babymelkpoeder bestaat hoofdzakelijk uit zuivelproducten. Meer dan de helft van de uitstoot in de productieketen (51 procent) van babymelkpoeder vindt plaats tijdens deze eerste stap: de melkproductie. Koeien stoten een flinke hoeveelheid methaan uit via winden en mest. Naast hooi en gras eten worden koeien ook krachtvoer gevoerd, dat o.a. sojaschroot bevat. Soja wordt veelal verbouwd in Zuid-Amerika en vervolgens getransporteerd naar Europa.

Danone wil deze impact terugdringen door wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken en best practices te delen. Wereldwijd werkt Danone aan innovatieve landbouwpraktijken die de duurzaamheid ten goede komen. Zo is Danone aangesloten bij het Dairy Sustainable Framework netwerk dat samenwerking tussen duurzame initiatieven stimuleert. Dankzij deze ontwikkelingen weten we bijvoorbeeld dat de methaanuitstoot van koeien significant kan worden verlaagd door lijnzaad toe te voegen aan hun voer. Ook zet Danone zich in voor een duurzame soja productieketen door ketentransparantie en lokale eiwitrijke alternatieven aan te moedigen.

Samenwerking zuivelbedrijven

Danone Nutricia werkt samen met lokale zuivelbedrijven binnen een straal van 400 tot 600 kilometer. Dit is een bewuste keuze. Dankzij de korte afstand wordt de kwaliteit van de ingrediënten gewaarborgd en kunnen grondstoffen vloeibaar worden aangeleverd. Dit is zeer gunstig, omdat de grondstoffen in de fabriek direct verwerkt kunnen worden en indampen en drogen niet twee keer nodig is. 


Feiten

 • Per jaar stoot een koe gemiddeld 175 kilo methaan uit.
 • Bio-koeien geven gemiddeld 20 liter melk per dag, andere koeien zo’n 28 liter melk per dag.
 • Een koe plast en poept 100 kilo urine en mest per dag.
 • Koeien eten gemiddeld 50 kilo gras per dag.

Image


Uitdagingen

Heb jij het idee of oplossing die één of meerdere van de genoemde uitdagingen aanpakt? Of zie jij een uitdaging waar een verbetering te maken is, maar die hier niet is genoemd? We horen het graag.

born_to_be_green_uitdaging koeien veevoer.png

Krachtvoer

Krachtvoer wordt veelal verbouwd in Zuid-Amerika. Naast de CO2- uitstoot door het transport, Zuid- Amerika - Nederland, worden bomen gekapt om meer landbouwgrond te krijgen en komt er vervuiling in het water. Wat kunnen lokale alternatieven zijn om dit tegen te gaan of op welke wijze kan veevoer milieuvriendelijker verbouwd of vervoerd worden? Hoe kan Danone de lokale boeren in Zuid-Amerika ondersteunen bij het verduurzamen van de sojateelt?

born_to_be_green_uitdaging koeien uitstoot.png

Uitstoot koeien

Van het toevoegen van lijnzaad aan veevoer weten we dat het de methaanuitstoot van koeien reduceert. Zijn er andere manieren om de uitstoot van koeien te beperken? Hoe zou de schadelijke uitstoot van koeien kunnen worden opgevangen? Zijn er methoden om dit onschadelijk te maken of om te zetten in energie?

 

Mis je informatie?

Heb je meer achtergrondinformatie nodig om je plan te formuleren? Stel je vraag aan Liz. Ze zoekt het graag voor je uit!

Stel een vraag

Heb jij een plan?

Heb jij de oplossing die één of meerdere van de genoemde uitdagingen aanpakt, of heb je een ander goed idee? Laat het ons weten!

Stuur je plan op

 

Deel het met de wereld!

 
Image

Missie

Verpakking & transport zijn samen goed voor 23% van de totale CO2-voetafdruk van Danone Nutricia. Danone Nutricia wil haar transport efficiënter en minder belastend voor het milieu maken. Daarnaast streeft ze naar verpakkingen die duurzaam en volledig recyclebaar zijn.

Huidige situatie

Wereldwijde markt

Omdat er in de nieuwe fabriek speciale soorten voeding worden geproduceerd, worden deze geëxporteerd naar meer dan 80 landen. Deze wereldwijde distributie heeft invloed op de wijze van transport en verpakking van de producten. De producten worden vervoerd met vrachtwagen, trein en boot.

Twee typen verpakkingsmateriaal

De babymelkpoederproducten worden verpakt in twee verschillende soorten verpakkingen, afhankelijk van de specifieke productreceptuur en de bestemming.

Blik: Een aantal speciale poeders wordt verpakt in blikken. Dit zijn de verpakkingen die vaak een lange reis maken om bij hun eindbestemming te komen. Een sterke verpakking is dan essentieel, omdat de pakken vaak met veel omwegen en over hobbelige paadjes bij moeders in afgelegen gebieden aankomen.

Composiet: Voor de Europese markt wordt met name gebruik gemaakt van composietverpakkingen. Dit is een combinatie van karton en een laagje aluminium, met een plastic deksel. Deze verpakkingen zijn efficiënt omdat ze pas in de fabriek in elkaar worden gezet, maar kunnen moeilijk gerecycled worden.

Verpakkingsproces

De producten worden in de fabriek in Cuijk afgevuld in blik of composiet onder een beschermende atmosfeer. Voedselveiligheid en kwaliteit staan hierbij voorop. Vervolgens worden de producten direct verpakt in kartonnen dozen en op pallets gezet.

Duurzaamheid

Verpakking is essentieel voor het waarborgen van de voedselveiligheid en kwaliteit van een product. Maar ook het milieu en sociale impact worden steeds belangrijker. Sinds 2015 volgt Danone een nieuw verpakkingsbeleid, waarbij rekening moet worden gehouden met de levenscyclus van verpakkingen en de mogelijkheid tot recyclen. Momenteel experimenteert Danone met nieuwe verpakkingsmaterialen zoals plastic geproduceerd uit biomassa en 100% gerecycled papier en karton.

 


Feiten

 • De eindverpakking blik bestaat voor 20% uit lege ruimte gevuld met stikstof + CO2 in verband met productveiligheid (in de infographic aangegeven als '20% lucht').
 • De eindverpakking composiet bestaat voor 20% uit lege ruimte gevuld met stikstof in verband met productveiligheid (in de infographic aangegeven als '20 % lucht').
 • Twee formaten blik en twee formaten composiet voor 80 verschillende landen.
 • Blikken komen in een stuk aan in de melkpoederfabriek, bevatten 95% lucht en zijn recyclebaar.
 • Composietmateriaal komt aan in vellen. Tijdens transport is er dus 0% lucht, maar composiet is nauwelijks recyclebaar.
 • Het overgrote deel van de ingrediënten is leverbaar binnen een straal van 400 km.

Image


Uitdagingen

Heb jij het idee of oplossing die één of meerdere van de genoemde uitdagingen aanpakt? Of zie jij een uitdaging waar een verbetering te maken is, maar die hier niet is genoemd? We horen het graag.

born_to_be_green_uitdaging verpakking en transport voedselveiligheid.png

Verpakking: Voedselveiligheid vs. efficiëntie

Eisen rondom voedselveiligheid bemoeilijken een efficiënte manier van verpakken en dus vervoeren. Een volle composietverpakking bestaat voor circa 70% uit poeder en voor het overige deel uit lucht en beschermgas. Wegens hygiëne zit het maatschepje namelijk apart in de verpakking.

born_to_be_green_uitdaging verpakking en transport blikken.png

Verpakking: Efficiënt transport van blikken

In tegenstelling tot composiet worden de blikverpakkingen in een externe fabriek in elkaar gezet. Vervolgens worden de lege blikken per vrachtwagen naar de fabriek van Danone Nutricia gebracht. Omdat de blikverpakkingen niet stapelbaar zijn, exporteert de vrachtwagen 95% lucht.

born_to_be_green_uitdaging verpakking en transport recyclen.png

Verpakking: Recyclen van composietverpakkingen

Composiet is een goedkope en efficiënte manier van verpakken. Maar omdat deze verpakking uit verschillende materialen bestaat (papier, aluminium en een plastic deksel) is het erg lastig om deze te recyclen.

born_to_be_green_uitdaging verpakking en transport optimale vracht.png

Transport: Optimaliseren van de vracht

Hoe kan het aantal gereden km’s worden gereduceerd? Zijn er slimme oplossingen om de vrachtwagen altijd maximaal te beladen of grotere vrachten per truck te realiseren?

born_to_be_green_uitdaging verpakking en transport leegrijden.png

Transport: Leegrijden voorkomen

Hoe kunnen vrachten slim worden gecombineerd, zodat leeg rijden wordt voorkomen? Welke retourvrachten zijn er mogelijk binnen Danone Nutricia’s transportnetwerk?

born_to_be_green_uitdaging verpakking en transport uitstoot.png

Transport: Minder uitstoot

Op welke manier kan er meer per boot en minder per vrachtwagen worden vervoerd? Welke mogelijkheden zijn er voor vrachtwagens met minder CO₂ uitstoot?

 

Mis je informatie?

Heb je meer achtergrondinformatie nodig om je plan te formuleren? Stel je vraag aan Liz. Ze zoekt het graag voor je uit!

Stel een vraag

Heb jij een plan?

Heb jij de oplossing die één of meerdere van de genoemde uitdagingen aanpakt, of heb je een ander goed idee? Laat het ons weten!

Stuur je plan op

 

Deel het met de wereld!

 
Image

Missie

De productie van babymelkpoeder is een complex proces waar diverse afvalstromen bij vrijkomen. Zo blijft er veel warm water en hete lucht onbenut en is er nog geen goede oplossing om alle verpakkingsmateriaal te recyclen. Danone Nutricia wil de keten sluiten door ook deze restjes zo goed mogelijk te gebruiken.

Huidige situatie

Sluiten van de keten

Danone Nutricia is al jaren bezig om het afval in haar fabriek te minimaliseren en waar mogelijk te scheiden en te recyclen. In de nieuwe fabriek wordt het productieproces zo efficiënt mogelijk ingericht. In het productieproces blijven echter nog steeds reststromen over en het is dan ook de uitdaging om de productieketen te sluiten zodat alle reststromen optimaal kunnen worden benut.

Warm water en hete lucht

Het maken van babymelkpoeder bestaat uit een aantal productiestappen. Het hoofdbestanddeel wei (een eiwitrijk bijproduct van kaas) wordt meteen gekoeld (tot 4 °C) bij aankomst in de fabriek. Nadat de wei met een aantal andere ingrediënten is samengevoegd wordt het mengsel opgewarmd, hierdoor blijft er warm water van 55°C over. De belangrijkste stappen in het proces zijn het indampen van het mengsel en het drogen ervan met hete lucht. Een gedeelte van deze warme lucht wordt hergebruikt in het productieproces en om de fabriek te verwarmen, de resterende lucht is ongeveer 70°C.

Fabrieksafval

Danone probeert zoveel mogelijk ingrediënten in vloeibare vorm aan te laten leveren. Ook worden er uit kwaliteitsoverwegingen een aantal ingrediënten van babymelkpoeder in gedroogde vorm aangeleverd. Hiervoor worden big bags gebruikt, grote zakken gemaakt van gewoven kunststof. Vanwege de voedselveiligheid mogen de big bags niet worden hergebruikt. Ook blijven er bijvoorbeeld pallets en ander verpakkingsmaterialen zoals dozen en plastics over. Wanneer er binnen een productielijn wordt gewisseld tussen verschillende recepturen babymelkpoeder, moet de installatie worden schoongemaakt. Hierdoor blijft er ook een restant aan poeder over. Op dit moment wordt dit restantpoeder gebruikt als veevoer.


Feiten

 • Per uur blijft 36.700 liter water van 40°C tot 65°C onbenut. 
 • Per jaar blijft 210.000 kilo warme lucht van 70°C onbenut.
 • Jaarlijks blijft er 450 ton aan bigbags over.
 • Elk jaar 150 ton metaal afval (o.a. blik).
 • Elk jaar 1000 ton plastic folie afval.
 • Elk jaar 10.000 liter afgewerkte olie als afval.
 • Elk jaar 300 ton karton en papier afval.
 • Elk jaar 1000 ton aan hout en pallet afval.
 • 3000 ton per jaar aan vloeibare reststromen (voedingsstoffenrijk water).

Image


Uitdagingen

Heb jij het idee of oplossing die één of meerdere van de genoemde uitdagingen aanpakt? Of zie jij een uitdaging waar een verbetering te maken is, maar die hier niet is genoemd? We horen het graag.

born_to_be_green_uitdaging afvalstromen warme lucht.png

Hergebruiken warme lucht

Na het indampen blijft er een warme lucht van 85 °C over. Wat kan Danone Nutricia hier zelf nog mee in de fabriek? Of zijn er nabijgelegen huishoudens of bedrijven die de lucht kunnen gebruiken?

born_to_be_green_uitdaging afvalstromen warm water.png

Hergebruiken warm water

Uit water van 25 °C is het moeilijk om nog energie te winnen. Maar misschien is het wél warm genoeg voor andere toepassingen in de regio?

born_to_be_green_uitdaging afvalstromen recyclen big bags.png

Recyclen big bags

Big bags worden gemaakt van polypropyleen. Is er een manier om ze te recyclen? Kunnen ze bijvoorbeeld worden hergebruikt door bedrijven waar voedselveiligheid geen rol speelt?

born_to_be_green_uitdaging afvalstromen warm water met voeding.png

Schoonmaakwater

Het schoonmaakwater in de fabriek is erg rijk aan voedingsstoffen. Zijn hier mogelijkheden tot energiewinning? Of zou dit efficiënt kunnen worden omgezet naar diervoeding?

born_to_be_green_uitdaging afvalstromen afval scheiden.png

Afvalscheiding

Het goed scheiden van afval vergt veel tijd. Hoe kan dit efficiënt worden gedaan? Zijn er simpele systemen voor afvalscheiding aan de bron in de fabriek?

 

Mis je informatie?

Heb je meer achtergrondinformatie nodig om je plan te formuleren? Stel je vraag aan Liz. Ze zoekt het graag voor je uit!

Stel een vraag

Heb jij een plan?

Heb jij de oplossing die één of meerdere van de genoemde uitdagingen aanpakt, of heb je een ander goed idee? Laat het ons weten!

Stuur je plan op

 

Deel het met de wereld!

 
Image

Missie

Het energieverbruik in de fabriek vertegenwoordigt ongeveer 10% van de CO2 voetafdruk van de totale productieketen van babymelkpoeder. Danone Nutricia werkt enerzijds aan manieren om het energieverbruik zelf te verlagen en anderzijds aan het vervangen van huidige energiebronnen door meer duurzame alternatieven.

Huidige situatie

Idealiter zou Danone Nutricia zélf haar energie opwekken op het nieuwe terrein. De haalbaarheid hiervan moet verder in kaart worden gebracht. In ieder geval zullen er zonnepanelen op een aantal daken van de nieuwe fabriek komen, zodat deze ruimtes in hun eigen energiebehoefte gaan voorzien.

Het zwaartepunt van het energieverbruik ligt in het productiegedeelte van de fabriek, waar twee grote heteluchtdrogers het product drogen tot poeder. Voor dit energieverbruik zoekt Danone een duurzame oplossing, waarbij ze zelf al een aantal mogelijkheden heeft verkend.


Duurzame opties op de fabriekslocatie

Aardwarmte

Geothermische energie heeft een interessant potentieel. Op locatie van de fabriek is de benodigde diepte om van aardwarmte te profiteren meer dan 4km. Op deze diepte is het water 150 graden, maar Danone Nutricia heeft 240 graden warmte nodig. Als aardwarmte een realiseerbare optie is zou ongeveer 50% van Danone Nutricia’s energiebehoefte hieruit gewonnen kunnen worden. Hiervoor is dan wel een ontwikkelingspartner nodig.

Zonne-energie

Danone Nutricia heeft al toegezegd dat een aantal daken van de fabriek voorzien zullen worden van zonnepanelen.

Windenergie

Windmolens zijn in potentie een zeer efficiënte vorm van energie opwekken. Hoewel windmolens dus een mooi statement zouden zijn, zijn ze niet snel realiseerbaar op deze locatie. Windsnelheden zijn relatief laag in Noordoost-Brabant. Twee grote windmolens (3 mega watt) kunnen voorzien in 25% van de benodigde energie van de faciliteiten.

Biomassa of - olie

Dit zou een goede optie zijn voor Danone Nutricia. Er is al een biomassa faciliteit in Cuijk en op dit moment wordt gekeken of deze verbonden kan worden met de nieuwe fabriek. Het gebruikte hernieuwbare materiaal is houtafval. Het zou interessant zijn om een biomassa boiler te hebben op het terrein van de fabriek zelf.

Biogas

Het door de fabriek gegenereerde energierijke afvalwater wordt op dit moment al door het waterschap verwerkt en kan dus niet gebruikt worden voor het opwekken van biogas. Misschien zijn er andere lokale bedrijven die biogas produceren, waar Danone Nutricia gebruik van kan maken. 

Cogeneratie 

Cogeneratie, oftewel warmte-krachtkoppeling, vormt een interessante optie. Wel is de terugverdientijd relatief lang.

 

Feiten

 • Om de fabriek volledig op windenergie te laten draaien zouden minstens 12 windturbines van 3MW nodig zijn.
 • Het elektriciteitsverbruik van de fabriek is 41.000 MWh/jaar.
 • Het energieverbruik uit gas bedraagt 205.000 MWh/jaar.
 

 


Uitdagingen

Heb jij het idee of oplossing die één of meerdere van de genoemde uitdagingen aanpakt? Of zie jij een uitdaging waar een verbetering te maken is, maar die hier niet is genoemd? We horen het graag.

 

beeldmerk_born_to_be_green_uitdaging energie wind.png

Windenergie

Hoe kan windenergie rendabel zijn voor een locatie zoals die in Cuijk? Zijn bepaalde partnerschappen nodig of zijn er nieuwe innovaties of ontwikkelingen die de mogelijkheden voor windenergie rondom de fabriek vergroten?

beeldmerk_born_to_be_green_uitdaging energie biomassa.png

Biomassa

Is het mogelijk om een biomassa boiler te realiseren op het terrein van de fabriek? En hoe kan er dan gezorgd worden voor een duurzame aanvoer van grondstoffen, zoals bijvoorbeeld houtafval? Zijn hiervoor partnerschappen mogelijk met andere bedrijven in Cuijk?

beeldmerk_born_to_be_green_uitdaging energie combinatie.png

Combinatie

Als er niet één vorm van duurzame energie toereikend is voor de gehele energiebehoefte, hoe kan er dan op een effectieve manier een combinatie gemaakt worden van de mogelijkheden? Zijn er bepaalde vormen die niet toereikend zijn op zichzelf, maar elkaar wel kunnen complementeren?

beeldmerk_born_to_be_green_uitdaging energie innovatie.png

Innovatie

Danone Nutricia heeft onderzoek gedaan naar een aantal mogelijke manieren om duurzaam energie op te wekken, maar wellicht zijn er nog andere opties? Welke nieuwe innovaties zouden geschikt kunnen zijn voor de nieuwe fabriek?

beeldmerk_born_to_be_green_uitdaging energie omgeving.png

Omgeving

Is er een verbinding mogelijk met bedrijven rondom de fabriek, om zo bepaalde energievormen rendabel te maken? Of zijn er mogelijkheden tot uitwisseling van warmte of energie met faciliteiten in de omgeving?

 

Mis je informatie?

Heb je meer achtergrondinformatie nodig om je plan te formuleren? Stel je vraag aan Liz. Ze zoekt het graag voor je uit!

Stel een vraag

Heb jij een plan?

Heb jij de oplossing die één of meerdere van de genoemde uitdagingen aanpakt, of heb je een ander goed idee? Laat het ons weten!

Stuur je plan op

 

Deel het met de wereld!