Je hebt een vraagstuk rondom duurzaamheid waar je graag jouw doelgroep(en) bij wilt betrekken. Onze campagnes bieden op die behoefte altijd een passend antwoord.

Door een inspirerende en creatieve campagne worden stakeholders gemotiveerd en in beweging gebracht. Daar zetten we ook de denkkracht en kennis van onze community bij in.

 

Nudge_icons_green dot - man happy.png   Gedragsverandering

De Nudge methode richt zich op blijvend resultaat. Door een gestructureerde aanpak, story telling, ambassadeurs en luchtigheid komen mensen in beweging. Want als je echt dingen gaat doen en resultaat ziet, wordt het leuk om mee te doen.

Nudge_icons_green dot - eye.png   Frisse kijk

Door aandacht te hebben voor de visuele vormgeving en buiten bekende kaders te treden, kunnen we verrassen. De geëigende paden in duurzaamheid verlaten en kiezen voor een verfrissende aanpak levert de beste resultaten op.

Nudge_icons_green dot - biceps.png   Concreet aan de slag

Door te focussen op wat er lokaal speelt en dit een 'gezicht' te geven, brengen we jouw thema dichtbij. Zo wordt het grijpbaar en hanteerbaar. Want concreet resultaat is ook onze doelstelling.

Nudge_icons_green dot - bolt.png   Innovatief

Niet alleen verrassen we jouw doelgroep, maar ook jij zult verrast worden. Want hoewel er vooraf een plan is, is er tijdens de campagne alle ruimte voor aanpassingen, nieuwe aanhakers en voortschrijdend inzicht. Zo bereiken we het meest motiverende en concrete resultaat.

 

Jouw organisatie voor de wereld om je heen

Je realiseert je dat jouw organisatie of bedrijf een rol vervult in de wereld om je heen. Daarom sta je open voor meer dan alleen doen wat je gewoon bent te doen. Je staat open voor wat er leeft in de samenleving en wil met jouw doelgroep aan de slag om hier invulling aan te geven. Met concrete resultaten en enthousiaste deelname. Door Nudge als trusted brand in te zetten, kunnen wij als 'buitenstaander' vrijelijk spreken, maar krijgen we ook voor jou nieuwe partijen aan tafel. Zo verrijken wij campagnes.

 

Gedragsverandering bereik je niet met een standaardcampagne, zoals met alleen abri's of radiospotjes. Daarom hebben wij voor het project Was op Maat voor Nudge gekozen

Petra Creemers - PWN

 

Succesverhalen

Uiteraard hebben we dit vaker gedaan. Hieronder een greep uit een lange lijst met voorbeelden.

De Groene Machine: medewerkers in actie

De meeste bedrijven hebben duurzaamheid onderdeel gemaakt van hun visie. Maar hoe integreer je dit in de bedrijfsvoering en zorg je ervoor dat niet alleen de directie maar elke medewerker zich voor de duurzame visie inzet? Het Facilitair Service Centrum (FSC) van de Universiteit Utrecht schakelde daarvoor de hulp van Nudge in. Gezamenlijk hebben we de interne campagne ‘De Groene Machine’ ontwikkeld, die niet alleen meer dan 80 duurzame ideeën heeft opgeleverd, maar ook een beweging op gang heeft gebracht.

Lees verder
Image

Holy Warming: expertise van onderaf

Een groot deel van het budget zag plebaan Hein Jan Ogtrop opgaan aan het verwarmen van zijn kerk, de Sint-Bavo in Haarlem. Zonde van het geld en het milieu, dus benaderde hij Nudge met de vraag of hiervoor een duurzame oplossing te vinden was. Ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met het verduurzamen van een Rijksmonument vonden we, met hulp van de community, een briljante oplossing.

Lees verder
Image
Image
Image

Rondeel: van idee tot impact

Nudger Judith Buize tipte ons dat je pasta niet de volle 10 minuten op het vuur hoeft te laten staan, maar na 2 minuten al het gas onder de pan uit kunt zetten. Deksel erop en de pasta wordt vanzelf gaar. Een kleine actie met een enorme impact, zeker toen bleek dat deze tip niet alleen voor pasta werkt...

Lees verder
Image
Image - Greenchoice_round.jpg
Image

Dijk van een Wijk

Het Rode Kruis, CARE Nederland en Wetlands International werken samen aan rampenpreventie in de Filipijnen onder de noemer ‘Dijken van Wijken’. Deze partijen hebben Nudge gevraagd om de Dijken van Wijken zichtbaar te maken in Nederland. Om ook Nederlanders de kans te geven hun wijk op een duurzame manier leefbaarder en veiliger te maken organiseerden zij samen met Nudge de Dijk van een Wijk competitie.

Lees verder
Image
Image
Image
Image

Love to Load: de kracht van de community

Om elektrisch rijden toegankelijk te maken voor de massa heb je een uitgebreid netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s nodig. Maar hoe vind je de beste locaties voor nieuwe laadpalen? Met deze vraag worstelde Maike Simmes, marketing manager bij The New Motion. Ze schakelde de hulp van Nudge in en werd dankzij de lokale kennis van de community overspoeld met geschikte locaties.

Lees verder
Image
Image
Image
Image

Elke campagne begint met een droom. Die droom gaat over de wens, wat je wilt bereiken. Het fijne aan dromen is, dat er nog geen beperkingen zijn. Door samen die droom te formuleren, weten we van elkaar wat ons drijft en waar we naartoe willen.

Nudge_icons_on white - lab.png

Ideeën formuleren en kiezen

Uiteindelijk zijn dromen prachtig, maar wat gaan we dan doen? Daar komt creativiteit bij kijken, maar daar zijn we juist goed in. Frisse en verrassende ideeën leggen we aan je voor, waarna we samen kiezen welke het wordt.

 

Nudge_icons_on white - chart.png

Projectplan

Nu we weten wat we gaan doen, stellen we het projectplan op. Wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk, de tijdslijn: een professioneel projectplan die duidelijkheid biedt aan alle betrokkenen.

 

Nudge_icons_on white - calendar.png

Communicatieplan

Vrijwel alle campagnes kennen een grote communicatie-component. Ook dat vraagt om een professionele aanpak. Dat leggen we vast in het communicatieplan. En dat legt de basis voor goede samenwerking met jouw communicatieafdeling.

 

Nudge_icons_on white - rocket.png

Aan de slag

The proof of the pudding is in the eating. Na een ongetwijfeld succesvolle campagne, evalueren we met jou de resultaten van de campagne.

Nudge campagnes zijn maatwerk

Aan maatwerk is het lastig een prijs te hangen. Uiteraard hangt de prijs af van jouw ambitie, hoe groot en hoe lang de campagne zal worden, hoevel voorbereiding nodig is etc. Daarom bepalen we samen met jou wat de prijs zal worden. Wat we er wel over kunnen zeggen, is dat onze tarieven bescheiden zijn en dat we volledig open zijn over wat we doen voor jouw bijdrage.