Danone Perfect Energy Match

Categorie: Energie

Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te behalen kan Danone werken als een enorme katalysator, met de bouw van een coöperatieve Bio centrale: Danone Perfect Energy Match

Dit is een plan van
1
9
Jos Slangen 17 juli 2016

Het plan


A. Energie aanvoer van melkveehouders

1. Melkveehouders interesseren in coöperatieve mest vergisting installatie bij Danone op het terrein in Haps middels:

 • levering van meststoffen
 • in levering van zonne-energie
 • in levering van gedeeld eigenaarschap en exploitatie

B. Energie afvoer vanaf Danone vindt op twee manieren plaats

1. Restwarmte uit productie bij Danone naar mestvergistingsinstallatie

2. De elektriciteit van bio centrale wordt ingezet:

 • voor laden van elektrische vrachtauto
  • Voor aanvoer van mest stoffen en beschikt over gps (satellietvolgapparatuur) en automatische gegevensregistratie (AGR). Zo is altijd bekend wat de samenstelling van de mest is. En waar de mest vandaan komt en naartoe gaat.
  • Voor afvoer van digistaat naar melkveehouders en derden
  • Voor aanvoer van grondstoffen vanuit de regio
  • Voor vervoer van gereed product naar distributie centra en havens
    
 • Overschot aan elektriciteit komt ten gunste van coöperatie
  • Voor elektrisch energie voor het productie proces van Danone
  • Voor de elektrisch energie van huishoudens en industrie parken

Mijn plan is gebasseerd op een idee van Heineken. Wat bij  Heineken haalbaar is kan volgens mij ook bij Danone worden geïmplementeerd. 

 


Reacties op dit plan 1

Expert team Born to be Green 12 september 2016

Een mooi plan met hoge haalbaarheid. We zien een aantal verbeterpunten: Het plan noemt het gebruik van elektrische vrachtauto’s, naar ons weten zijn deze nog niet in Nederland in gebruik. Daarnaast is een mestvergister op de fabriekslocatie niet gewenst. Ons voorstel is: decentraliseer. Ga lokaal biogas produceren, zodat lokale boeren de kans hebben om het om te zetten naar lokale energie. Maak een gesloten kring op de boerderij.

Schreeuw het van de daken!