SMART Transport

Categorie: Verpakking & transport

Door slim design van de verpakking kan het transport van de melkpoederproducten geoptimaliseerd worden. Flinke reductie van transportkosten en daarmee uitstoot van CO2 kan worden bereikt door de ronde blikken vierkant te maken en/of voor vacuümverpakking te kiezen.

Dit is een plan van
3
90
Monim Azimi 28 augustus 2016

Het plan

Een slim en efficiënt design van de vormgeving van de verpakking kan de kosten bij transport reduceren. In dit voorstel beperken we ons alleen tot de kwantiteit en het effect van een vierkante blik ten opzichte van het huidige ronde blik dat gebruikt wordt voor verre vluchten en reizen. Met behulp van een wiskundige benadering is er een vergelijking gemaakt van wat het effect is op de transportkosten. Verschillende parameters zoals materiaalkosten, volume, massa, maakbaarheidskosten etc. hebben invloed op het kostenplaatje van één blik. 

Wiskundige vergelijking 
De volume (V) van een ronde blik is gedefinieerd als:
Vronde blik=14πD2hr,blik(1)

Met D de diameter  en h de hoogte van een blik. De volume van een vierkante blik is gedefinieerd als: 
Vvierkante blik=b2hv,blik (2)

Met b de breedte van het blik. Aangezien de hoeveelheid melkpoeder hetzelfde blijft, veranderd de volume van het blik niet, dus:
Vronde blik=Vvierkante blik

Aanname dat de bodembreedte van het blik hetzelfde blijft, wordt de hoogte van het vierkante blik gereduceerd tot hv,blik=14πhr,blik≈34hr, blik.

Dus in plaats van 4 op elkaar gestapelde ronde blikken (zoals in de huidige situatie) kun je met het nieuwe design 5 blikken opstapelen, dus 1 extra blik. In het volgende stuk wordt er bekeken wat dat betekent per vracht.

Bezuiniging per vracht

Een reguliere vrachtwagentrailer heeft een volume van Vtrailer=82.5 m3 (13.2 x 2.55 x2.45 meter). Stel dat er maximaal 80% van de totale ruimte geladen kan worden. Het totaal aantal blikken X [-] dat per vrachtwagen getransporteerd kan worden is dan:
Xronde blik=0.8∙VtrailerD2hr,blik(3)

En in het nieuwe voorstel:
Xvierkante blik=0.8∙Vtrailerb2hv,blik=0.8∙Vtrailerb234πhr, blik(4) 

Het totaal aantal blikken dat vervoerd kan worden per vracht wordt vermenigvuldigd met:
Xvierkante blik=43Xronde blik

Dit betekent dus dat er voor één vracht 1/3 meer blikken getransporteerd kan worden met een vierkant blik dan met een reguliere ronde blik. 

Wat er uiteindelijk aan totaal aan kosten bespaard kan worden, moet nog bepaald worden. Aangezien de vrachtwagen zwaarder beladen wordt zal er meer brandstof verbruikt worden, dus is de besparing niet evenredig. Tevens zal er gekeken moeten worden of een vierkant blik sterk genoeg is en wat de kosten zijn om een vierkant blik te maken. Het is echter wel een feit dat de transportkosten zullen dalen, omdat er meer dan 33% per vracht vervoerd kan worden. 

Vacuümverpakkingen
Een andere manier om energie te besparen op transport is door gebruik te maken vacuümverpakkingen in plaats van de huidige manier van verpakken (80% per pak). 

De hygiëne is heel belangrijk, vooral voor zuigelingen. Bacteriën hebben zuurstof en vocht nodig om te overleven en te vermenigvuldigen. In de huidige situatie worden de blikken daarom voor 80% gevuld en de resterende volume met stikstof en koolstofdioxide. 
Een andere techniek om het poedermelk veilig  in te pakken is middels vacuümverpakking. Zo voorkom je dat er lucht (zuurstof) in de verpakking achterblijft en dus bacteriën geen kans geeft om te vermenigvuldigen. 

Naast hygiëne is het ander voordeel dat je hierdoor ook ruimte bespaard. De blik hoeft nu niet voor 80% gevuld te worden, maar kan 100% gevuld worden. Er kan ook voor worden gekozen de hoogte van het ronde blik met 20% te reduceren. Hiermee kun je meer blikken in een vrachtwagen vervoeren, waardoor Danone Nutricia flink kan besparen op transportkosten en energie. 
 


Reacties op dit plan 3

Expert team Born to be Green 12 september 2016

Duidelijke blik op het optimaliseren van transport en zou in principe haalbaar kunnen zijn. Het is een goed omschreven en gedetailleerd plan, met een verbetering in de stapelbaarheid van het product. Wel moet dit idee nog wat worden doorontwikkeld. Alhoewel vierkante blikken zorgen voor minder loze ruimte in vrachtwagens, is er voor de productie van vierkante blikken wel meer materiaal nodig dan voor de productie van ronde blikken. Dit leidt tot de moeilijke vraag in hoeverre vierkante blikken daadwerkelijk leiden tot duurzaamheidsverbeteringen ten opzichte van normale blikken. Vierkante blikken zijn ook moeilijker te produceren, minder stevig en moeilijker te sluiten (een ronde deksel past altijd).

Gert-Jan Pietersen 4 september 2016

Heel gaaf dit. Top idee!

Zoetelieve Fatima 4 september 2016

Goed plan

Schreeuw het van de daken!