Help mee in de natuur

Nederland Natuur & landbouw

Over dit project

Een dagje de natuur in? Je kunt ook nuttig aan de slag! In veel natuurgebieden kun je helpen met kleinschalig onderhoud. Klussen in de natuur is bovendien leerzaam, leuk en gezellig. Op zaterdag 4 november is de landelijke Natuurwerkdag. Vorig jaar deden maar liefst 14.000 mensen mee!

Team

Team Nudge

Contactpersoon

Wie doen er mee?

99 nudgers
2 organisaties

Initiatieven in jouw buurt

Bekijk meer
×
My Popup

Natuurbeheer is grotendeels vrijwilligerswerk. Ruim 25.000 Nederlanders helpen meerdere malen per jaar aan het onderhoud van natuur en landschap. Er is van alles te doen: wilgen knotten, fruitbomen snoeien, vennen schoonmaken, heide plaggen, houtwallen en singels onderhouden, maaien of hooien.

Landelijke Natuurwerkdag

Wil je eerst eens kijken hoe het bevalt? Elke eerste zaterdag van november organiseert Landschapsbeheer Nederland de landelijke Natuurwerkdag. Naast het onderhoud zijn er nog talloze andere activiteiten, zoals kunstwerken van hout bouwen of knutselen met natuurlijke materialen. Meer dan 14.000 mensen staken vorig jaar de handen uit de mouwen op ruim 450 locaties overal in Nederland. Jong en oud zijn welkom. Ervaring is niet nodig: er is professionele begeleiding. Ook voor gereedschap en materialen wordt gezorgd.

LandschappenNL organiseert de Natuurwerkdag in samenwerking met o.a. Natuurmonumenten, IVN, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland.

Vaker meehelpen?

Heb je de smaak te pakken? Op allerlei locaties zijn vrijwilligers wekelijks actief. Naast het onderhoudswerk kun je ook helpen met het monitoren van diersoorten of het begeleiden van schoolkinderen. Landschapsbeheer heeft in elke provincie een contactpersoon die meer informatie heeft. Of kijk eens op de site van Staatsbosbeheer. Landschapsbeheer Nederland verzorgt ook bedrijfsuitjes, maatschappelijke stages en scholenprojecten. Woon je in Noord-Holland of Noord-Brabant, dan vind je ook allerlei opties via De Groene Academie. En je komt nog eens ergens: de stichting VOBULA organiseert werk-kampeervakanties op buitenplaatsen en landgoederen waar je normaal gesproken je tentje nooit kunt opzetten. 

Onderhoud in de natuur?

Als je onderhoud gaat plegen, is het toch geen natuur meer? Inderdaad, het laatste oerbos is in Nederland al lang geleden gekapt. Rietvelden, knotwilgen en heidevelden zijn cultuurlandschap. Daar is onderhoud nodig om te voorkomen dat alles overwoekerd raakt. Door snoeien en opschonen krijgen veel planten en dieren weer de ruimte. Vroeger deden de boeren zulk onderhoudswerk, tegenwoordig is het vooral werk van vrijwilligers. En die zullen steeds harder nodig zijn, omdat de overheid steeds verder op haar bijdrage bezuinigd.

Minder natuur, mindere kwaliteit

Steeds meer Nederlanders maken gebruik van steeds minder natuur. We trekken steeds vaker de natuur in om even te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Ondertussen is de natuurwaarde van Nederland sterk verminderd. Er is minder natuur- en agrarisch gebied. De bebouwde oppervlakte in Nederland is de afgelopen 100 jaar verzesvoudigd. Inwoners van Zuid-Holland beschikken nog over zo'n 60 m2 natuur per inwoner. Dat is minder dan een half tennisveld. In Drenthe is voor elke inwoner ruim 900 m2 natuur.

Ook de kwaliteit van de natuur is afgenomen. Bossen, heide, meren en plassen, de rivieren en de zoute delta hebben het zwaarst te lijden. Hoofdoorzaken zijn vermesting, verzuring, verdroging, versnippering en overexploitatie. De milieu- en waterconditie in natuurgebieden zijn sinds 1990 wel verbeterd, maar duurzame niveaus zijn nog niet bereikt. Ook flora en fauna staan zwaar onder druk. Het verlies aan biodiversiteit in Nederland is aanzienlijk groter geweest dan elders in Europa. Tussen 1900 en 2000 daalde de biodiversiteit van 40% naar 15% van de oorspronkelijke situatie. En de biodiversiteit neemt verder af. In alle soortgroepen is meer dan eenderde bedreigd. De populatie van bedreigde diersoorten ging sterk achteruit. Hun populatie was in 2010 gemiddeld nog maar 40% van de omvang in 1997.

Heb je nog een zetje nodig?

Steeds meer onderzoeken laten zien dat de natuur een grote impact heeft op ons welbevinden, onze gezondheid en onze creativiteit. Een paar recente wetenschappelijke inzichten:

  • De natuur herstelt je concentratievermogen
  • De natuur verbetert je kortetermijngeheugen
  • De natuur herstelt je mentale energie
  • De natuur promoot je vernuft en creativiteit
  • De natuur verlicht stress en geeft je een 'bliss-boost'
  • De natuur verhoogt je gezondheid

 

Ken jij nog een site met handige informatie over dit onderwerp? Heb je nuttige aanvullingen, goede ervaringen, kritische opmerkingen, vragen of suggesties? We lezen graag jouw bijdrage aan de discussie!

 


Bijdragen door organisaties

Vitens

In de waterwingebieden van Vitens gaan vrijwilligers aan de slag tijdens de Landelijke Natuurwerkdag.

PWN

In de waterwingebieden van PWN gaan vrijwilligers aan de slag tijdens de Landelijke Natuurwerkdag.