Burgers bereiken en betrekken

 

 

 

 

 

 

ABN AMRO Social Impact Fonds en Nudge organiseerden op 12 februari j.l. een seminar over lokale duurzaamheid voor regionale en lokale bestuurders, ambtelijk management, lokale stakeholders en belangstellende beslissers rondom dit onderwerp

Centraal stond het thema in het teken van hoe burgers te mobiliseren en actief te laten deelnemen aan het realiseren van de lokale duurzaamheidsdoelstellingen. Om dat te realiseren spelen meerdere factoren een rol. Verschillende sprekers zoomden in op die factoren, elk op basis van hun eigen achtergrond en expertise.
 

Ruud Veltenaar
Slide2-Veltenaar.jpg

Profit kan in een duurzame wereld niet langer centraal staan. Machthebbers hebben ons geleid naar een wereld van georganiseerde onverantwoordelijkheid. Mensen hebben geen aandeelhouderswaarde, maar zingeving nodig, een doel: People-Planet-Purpose is het nieuwe adagium. Daarom is het nodig mensen te betrekken en deel uit te laten maken van transformatieprocessen. Zo schep je co-creatie. Dit vraagt om nieuw leiderschap: blind spot leadership, wat nodig is om ons te leiden naar een nieuwe wereld. Een wereld waarin de kansen die de huidige stormachtige technologische ontwikkelingen vóór ons gaan werken, maar we toch allemaal kunnen rondkomen dankzij het basis-inkomen. Een terugtredende overheid transformeert van sturend naar faciliterend en biedt ruimte aan al die initiatieven die voortkomen uit de samenleving. Om die reden steunt Ruud het platform van Nudge. Gemeenten moeten dus ook veranderen en bewegen van control naar vertrouwen.
Als u belangstelling heeft voor de presentatie van Ruud Veltenaar, kunt u deze hier aanvragen.


Maarten van Poelgeest
Maarten slide 1.jpg

Als oud-wethouder heeft Maarten ervaren wat er op gemeenten afkomt. Ook op lokaal niveau gaat de transitie naar duurzaamheid en klimaatneutraliteit niet vanzelf. Toch heeft de gemeente een grote rol in het versnellen van de transitieprocessen. Als voorbeeld wordt het voorbeeld van het verduurzamen van woningen genomen. Hoewel er een potje van €100mln voor is en deze verdeeld kan worden, lukt het toch moeilijk om de woningen in het gewenste tempo te verduurzamen. Maarten constateert dat er ondanks het grote draagvlak en dankzij veel technologische ontwikkelingen er van alles mogelijk is, maar dat wellicht niet de juiste mensen - in dit geval ambtenaren - aan de knoppen draaien.
Hij stelt voor dat gemeenten helpen om het aanbod te organiseren en de vraag te articuleren. En geen subsidie verstrekken, maar een werkend marktmodel waarbij investeringen worden terugverdiend te organiseren. Dit vraagt andere capaciteiten van gemeenten: verbinden, platform, gedragsverandering.


Pieter Buisman
geldstromen.jpg
Omdat Pieter zijn presentatie in Prezi heeft gemaakt, kunnen we u deze hier helaas niet aanbieden. Daarom verwijzen we u graag naar zijn website, waarop u alles kunt terugvinden wat hij gepresenteerd heeft over het onbenutte vermogen dat in wijken als geldstromen aanwezig is. Click hier als u naar Geldstromen in de Wijk wilt gaan.


Ferenc van Damme
Ferenc slide 3.jpg
Op onderhoudende wijze neemt Ferenc ons mee in een verandering van tijdperken. In het nieuwe tijdperk krijgt de overheid een andere rol en daardoor ook een ander gezicht. Hij staat voor een kleinere en slagvaardige overheid, die vooral faciliteert. Dat betekent niet langer boven inwoners gaan staan, maar ernaast. Betrokkenen krijgen zelf zeggenschap over hun collectieve voorzieningen, die zij ook nog eens vaak zelf tot stand brengen. Dit komt de sociale vitaliteit van de samenleving ten goede. Maar het vraagt ook om in de schoenen van een ander te gaan staan en die belevingswereld te begrijpen.
Ferenc brengt de acht sociale profielen van Motivaction terug tot vier burgerschapstijlen, met elk hun eigen gedeelde normen en waarden. Omdat de samenleving snel verandert en hergroepeert, is er sprake van urgentie om als overheid te veranderen, Mensen raken anders hun vertrouwen in de overheid kwijt. Dit omdenken betekent een overheid die zich verplaatst in mensen, de eigen behoefte tot control vervangt voor vertrouwen, het samen willen doen en vooroordelen te vermijden.
 

Heleen Weening
Haagse Krach.jpg
In hoog tempo neemt Heleen ons mee naar een sprekend voorbeeld van het omarmen en versterken van inwoners-initiatieven: Haagse Krach 1000. Click hier als u meer wilt weten over dit mooie praktijkvoorbeeld.


Jan van Betten
Local.jpg
Als een van de gastheren gunt Jan ons een korte blik op Nudge Local, het platform dat bewezen heeft ruimte te bieden juist aan die burgerinitiatieven, om deze te verbinden en daardoor te versterken en te versnellen. Wilt u meer weten over Nudge Local? Click dan hier.


Het was een ons een enorm genoegen om ons met en door u te hebben laten inspireren. Daarom bedanken we u voor uw komst! Als u meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op. We helpen graag.

 

Jan van Betten Eric Buckens
CEO Nudge Directeur ABN AMRO Social Impact Fonds

 

 

 

Logo-ABN-AMRO.jpg

Locatie

ABN.jpg Hoofdkantoor ABN Amro, Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam

 

Programma van 12 februari j.l.

12:30u Inloop
13:00u Opening door Caroline Princen, lid Raad van Bestuur ABN AMRO

Opening Caroline Princen.jpg

13:20u Ruud Veltenaar, friskijker en dwarsdenker
Ruud Veltenaar.jpg

14:10u Maarten van Poelgeest, oud-wethouder van Amsterdam, nu AEF
14:30u Pieter Buisman, Geldstromen door de Wijk
Pieter Buisman.jpg

14:50u Ferenc van Damme, specialist in communicatie richting inwoners

Ferenc van Damme.jpg


15:00u Heleen Weening - Haagsche Krach
Heleen Weening.jpg


15:10u Paneldiscussie met de zaal
Volle zaal.jpg


15:55u Presentatie casus Eindhoven 040Duurzaam (Nudge Local)
16:00u Afsluiting en borrel

 

Caroline Princen.jpg Caroline Princen (Opening)

Caroline Princen trad op 1 april 2010 toe tot de Raad van Bestuur van ABN AMRO Group, ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland en is verantwoordelijk voor Integratie, Communicatie, Compliance, HR, Legal, en Sustainability.

 

Liesbeth Schippers.jpg Liesbeth Schipper (Moderator)

Liesbeth Schipper is een ervaren programmamanager bij SMC | Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV en adviseert over de ontwikkeling en organisatie van programma’s en veranderopgaven, met name gericht op energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ze ontwikkelde diverse kennis- en leerprogramma’s op het gebied van duurzame ontwikkeling en vervulde diverse rollen in het nationale Deltaprogramma, waaronder de rol van interim directeur van het Deltaprogramma Zoetwater.

 

Ruud Veltenaar.jpg Ruud Veltenaar

Ruud Veltenaar (1958) is oprichter en voorzitter van het ondernemersplatform Steden3hoek.net en faculty member bij de Speakers Academy.
Als gastdocent geeft Ruud Veltenaar colleges op onder andere de Vrije Universiteit, Nyenrode Business Universiteit en Business School Beeckestein. Tevens staat Ruud al twee decennia bekend als trendwatcher en zijn jaarlijkse sessie ’Trends met Impact’ trekt volle zalen. Daarnaast spreekt Ruud veel over dienend leiderschap en innovatief ondernemerschap in de ’Nieuwe Tijd’.
Als ondernemer en bestuurder was Ruud meer dan 25 jaar actief bij onder andere; Volmac (VP), Silvac (oprichter en CEO), RAET N.V. (bestuursvoorzitter), Wegener (adviseur RvB), Planet Internet (CEO), Parkmobile en Park-line (bestuursvoorzitter en lid RvC) en het investeringsfonds Net Ventures (chairman).
Veltenaar studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Business Administration aan Harvard Business School.

 

Maarten van Poelgeest.jpg Maarten van Poelgeest

Maarten van Poelgeest is consultant bij Andersson Elffers Felix. Hij was van 2006 tot 2014 wethouder van de gemeente Amsterdam, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Klimaat en Energie en Bouw en Woningtoezicht. Hij pakte de kantorenleegstand aan, maakte zelfbouw tot een volwassen onderdeel van de bouwproductie en streed er voor dat de stad meer in haar eigen energiebehoefte kon voorzien door zonnepanelen op woningen en de bouw van windmolens mogelijk te maken. Maarten was van 1998 tot 2006 raadslid in de gemeente Amsterdam.
Maarten van Poelgeest publiceerde drie boeken, waaronder ‘Amsterdam als emancipatiemachine’ (over de stad als plek waar bij uitstek mensen zich emanciperen, geschreven samen met Leo Platvoet) en ‘Meer Amsterdam’ (hoe ziet Amsterdam er in 2020 uit in combinatie met een viertal essay’s).
Maarten van Poelgeest helpt graag bij het oplossen van complexe politiek bestuurlijke vraagstukken. Terreinen die zijn interesse hebben zijn gebiedsontwikkeling, klimaat en energie, mobiliteit, stedelijke vernieuwing, onderwijs, bestuurlijke verhoudingen.

 

Pieter Buisman.jpg Pieter Buisman

Pieter Buisman, is zelfstandig adviseur stedelijke ontwikkeling en wonen en verbinder van het ruimtelijke, sociale en economische domein. Hij is mede-initiatiefnemer van Geldstromen door de Wijk (http://www.geldstromendoordewijk.nl)
‘Lokaliseren dankzij globaliseren’ is de invalshoek vanwaaruit hij de gebiedsontwikkeling benadert: dankzij de grote schaal zijn schaalvoordelen te halen uit verkleinen en kunnen geldstromen en rollen omdraaien. Hij ontwikkelt hiervoor strategieën om samen met anderen het lokale vermogen te ontdekken en te activeren, onder de noemer van wat hij ‘gebiedsondernemen’ noemt: een werkwoord dat aanzet tot activering van het vermogen van wijk, buurt, dorp, stad en regio.

 

Ferenc van Damme.jpg Ferenc van Damme

Ferenc van Damme is communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar ‘Participatie’ bij de provincie Overijssel, en de enige ambtenaar in Nederland met 3 Grammy nominaties en een Edison op zijn naam! Hij leidt graag een vurige interactieve discussie met overtuigende cijfers, inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten.
Voor de provincie Overijssel is hij al 7 jaar bezig op andere manieren de 'kracht uit de samenleving' aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te stimuleren. Vooral ook met de groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door instituten en overheden; nu meer dan 66% van de inwoners. Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele 'burgerparticipatie' met ‘the usual suspects’ levert minder en minder op, dat is duidelijk. En de enigen die nog serieus over 'burgers' spreken zijn militairen en bureaucraten; wie kent er persoonlijk een normaal mens die zichzelf 'burger' noemt of voelt? Maar wat werkt er dan wel? Hoe betrekken wij onszelf bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken, en die in een soort stille revolutie een nieuw soort samenleving aan het maken zijn? Kennis van doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van jouw plek in een razend snel ontwikkelende wereld om ons heen en een dramatisch andere houding van onszelf zijn essentieel voor een zinnig streven naar dialoog in een vitale, samenredzame ‘doe-democratie’!


U kunt zich hier aanmelden