Amsterdam Made

Stichting Amsterdam Made is een community platform ter promotie en ondersteuning van lokale makers die een fysiek product maken. Met deze community willen we graag kennisdeling en samenwerking stimuleren, wat uiteindelijk moet leiden tot groei en verduurzaming van de maaksector. Dit zorgt voor werkgelegenheid, diversiteit en tevreden consumenten.

bezoek de website Amsterdam

Contactpersoon

Marlijn van Schaik

Stuur een email