Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Groen en infrastructuur uitbalanceren heeft de toekomst. Het Ministerie van IenW en Nudge delen het gezamenlijke belang van een duurzaam Nederland en een duurzame wereld.

bezoek de website Den Haag

Contactpersoon

Supernudger

Stuur een email

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt deze gratis dienst aan

Business development & advies

Projectondersteuning

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt door kennis en expertise te delen vooruitstrevende projecten van Nudge.

Niet beschikbaar

Bijdragen door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 3

Voor Vrienden van Nudge: Samen Solar

Samen met Nudge wil Sungevity groene stroom voor iedereen toegankelijk maken. Met Samen Solar krijgen alle medewerkers van Vriend van Nudge het Ministerie van Infrastructuur en Milieu korting als ze overstappen op zonnestroom.

  • 14 nudgers
  • 39 organisaties

Boom in je buurt!

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikt over veel informatie die gebruikt wordt bij het opstellen van regelgeving. Maar wat nu als je de situatie omdraait en deze informatie beschikbaar stelt aan burgers zodat zij zelf de juiste beslissing kunnen nemen? Daar is de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) met het project Boom in je Buurt! een voorbeeld van.

  • 251 nudgers
  • 3 organisaties
  • Samen kunnen de aangemelde bomen al 36 kg fijn stof afvangen!

IenM The Challenge

Tijdens IenM The Challenge ontwikkelen de medewerkers van IenM een concreet project gefocust op het behalen van de ambities voor 2030 zodat Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar is.

  • 2 nudgers
  • 1 organisatie

Blogs en nieuws over Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoe zorgen we ervoor dat groen uit de wijk in de wijk blijft?

Hoe zorgen we ervoor dat groen uit de wijk in de wijk blijft?

Op vrijdag 11 december werd het internationale Jaar van de Bodem afgesloten met het congres TerrAgenda. Een dag vol inspirerende sprekers en praktische workshops. En natuurlijk werden de agendapunten voor 2016 genoteerd. Want ook in het nieuwe jaar blijft de bodem van groot belang. Nudge was er bij, en verzorgde er de workshop "Groen uit de wijk blijft in de wijk".
Dialoog: bewuste omgang met de bodem gevraagd!

Dialoog: bewuste omgang met de bodem gevraagd!

Kunnen wij volgend jaar naar het vernieuwde programma GTFT kijken? Of krijgt elke wijk binnenkort een ‘tuincoach’? Die inspirerende ideeën kwamen uit de brainstorm die Nudge organiseerde als voorbereiding voor een nieuwe campagne over de bodem.
Medicijnen in water: ketenbrede aanpak in de maak

Medicijnen in water: ketenbrede aanpak in de maak

In toenemende mate worden er restanten van medicijnen in het Nederlandse oppervlaktewater aangetroffen. Ze zorgen voor schade en gedragsverandering bij waterdieren, blijkt uit meerdere onderzoeken. Minuscule hoeveelheden komen vervolgens ook in ons drinkwater terecht. Door het stijgende medicijngebruik dreigt de problematiek in de toekomst groter te worden. Het ministerie van I&M werkt aan een ketenbrede aanpak.