Van een Leien Dakje

 

Denk mee over zonne-energie oplossingen voor monumenten!

HomeOver de competitieDien je ontwerp inBekijk de ontwerpen

 

 

Workshop Van een Leien Dakje 

Nederland telt maar liefst 62.000 Rijksmonumenten. Als we maar op 30% van deze daken zonne-energie opwekken, kunnen we meer dan 50.000 huishoudens voorzien groene stroom uit hun buurt. Hoe kun je het onbenutte dakoppervlak duurzaam gebruiken en tegelijkertijd de monumentale waarde van panden behouden? Met die vraag gaan we aan de slag tijdens de workshop 'Van een Leien Dakje' op 12 september in Dat Bolwerck in Zutphen.

Tijdens de workshop horen we vier sprekers met elk hun visie op monumenten en energieopwekking én gaan we samen in gesprek over deze thema's.

Programma

14.00 inloop met koffie en thee
14.15 welkom 
14.30 vier presentaties en interactie met publiek

  • Wim Sinke - Technische innovaties op het gebied van PV
  • Janneke Bierman - Renovatie en transformatie van Musea Zutphen
  • Janneke Hille - Het zonnepanelenbeleid van de RCE en de achterliggende visie
  • Bonnes Venema - Het Wijnhuisfonds en duurzaamheid

16.00 pauze
16.15 verdiepingssessies per thema
17.30 plenaire afsluiting
17.35 borrel

Sprekers

Wim Sinke.jpg

Wim Sinke is internationaal bekend specialist op het gebied van zonnestroomtechnologie en -toepassingen. Met ruim 35 jaar ervaring is hij werkzaam bij ECN Zonne-energie in Petten. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurslid van de TKI Urban Energy. Tijdens de workshop vertelt hij alles over veelbelovende technische innovaties op het gebied van PV.

 

 

Janneke Bierman.jpg

Janneke Bierman is architect en directeur bij Bierman Henket architecten. Het bureau ontwerpt hoogwaardige architectuur die zich op vanzelfsprekende wijze voegt naar gebruik en omgeving. Het bureau werkt aan de renovatie en transformatie van bestaande, veelal monumentale gebouwen. Er wordt een zorgvuldig evenwicht tussen traditie en moderniteit nagestreefd. Janneke Bierman zal ingaan op de renovatie en transformatie van Musea Zutphen in Hof van Heeckeren.

 

Janneke Hille.jpg

Janneke Hille is adviseur bouwkunde bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na haar studies bouwkunde en bouwhistorie heeft zij zich bij een provinciaal steunpunt extra verdiept in het spanningsveld tussen de bouwtechnische mogelijkheden en de cultuurhistorische waarde. In haar werk bij de RCE, werkgebied provincie Limburg, komt ze de wens rijksmonumenten te verduurzamen veel tegen. Omdat niet ieder pand gelijk is, is het gesprek tussen techniek, waarden en wensen van de opdrachtgever van essentieel belang. Janneke Hille zal vertellen over het zonnepanelenbeleid van de RCE.

 

Bonnes Venema.jpg

Bonnes Venema heeft na zijn studie verschillende functies in het onderwijs (basisschool t/m hoger beroepsonderwijs) bekleed, voordat hij de overstap maakte naar de gezondheidszorg. Na een managementfunctie in het Universitair Medische Centrum te Groningen heeft hij verschillende bestuursfuncties in de ouderenzorg vervuld, laatstelijk van 2000-2012 bij Sutfene te Zutphen. Sinds 2012 zit hij in het bestuur van het Wijnhuisfonds en hij bekleedt thans de functie van voorzitter. Bonnes Venema zal spreken over het Wijnhuisfonds en duurzaamheid.

 

De workshop vindt plaats op 12 september van 14.00-17.30 uur in Dat Bolwerck, Zutphen en wordt afgesloten met een borrel. Wil je de workshop bijwonen? Meld je dan voor 4 september aan!

Ik meld me aan

De workshop is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Wijnhuisfonds, BOEi, de gemeenten Zutphen en Leeuwarden, Nudge en Alliander